A Whale Wishers Studio Presentation
Song Credits –
Lyrics : Vipul Narendra Shivalkar
Singer : Keval Jaywant Walanj
Music : Keval Walanj, Rajat Tiwari
Chorus : Abhishek Karangutkar, Prashant Kamble, Keval Walanj
Guitars, Music Arrangement – Rajat Tiwari
Recorded and Mixed at Digital AirWaves Studio (DAW).
Mixed by W Keval Jaywant.

Video Credits –
Cast
Kunal Devalkar
Chhaya Saraf
Keval Walanj
Ankita Deepak Dhobi
Avni Karangutkar
Anuja Patke
Shubham Bhujbal
Akash Kurade
Tvvisha Saraf
Aayan Saraf
Gargi Sawant

Cinematographer : Parag Sawant
Edit & Color Correction : Prashant Chandrakant Kamble
Lights : Deepak Dhobi , Gaurav Khedkar
Camera Assistant : Deepak Dhobi,Vighnesh Surve
Production manager : Vipul Shivalkar
Production Controller : Deepak Dhobi , Ravindra Navale , Abhishek Karangutkar
Property Arrangement : Satish jadhav , Gaurav khedkar ,Akshay abhang
Casting Director : Avni Abhishek Karangutkar
Costumes : Whale Wishers Studio
Rangoli : Prathamesh Sawant , Sumit Kute
Co-ordinator : Supriya saraf

Special Thanks
Jayanti bhai faria
Dharmesh Mistry
Rakesh saraf
Shubhalakshmi Madhav
Satish Fatkare
Shivendu Kudalkar
Virendra Lambe
Sarvesh Parwadi
Ninad Mahadik
Prathamesh Avasare
Vama Gor & Family
Dhiraj Kumbhar
Akhil Khotachi Wadi Sarvajanik Ganeshotsav Mandal

Location
27/C ,Khotachi wadi, Girgaon, Mumbai

Produced By
Whale Wishers Studio

Concept , Screenplay & Directed by
Abhishek Dilip Karangutkar

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *